Дрогерии

Дрогерия - София, бул. "Тотлебен №69"

Марина Веселинова
Управител Дрогерия

гр. София 1606, бул. "Тотлебен №69"
тел.:+359 886 06 32 35
тел.:+359 2 444 44 48
email: m.veselinova@vmb.bg

Дрогерия - гр. Плевен, ул."Тодор Каблешков"№16

Теодора Иванова
Управител Дрогерия

гр. Плевен, п.к 5800,
ул."Тодор Каблешков"№16
тел.: +359 887 06 32 35
тел.: +359 6 498 88 88
Email: t.ivanova@vmb.bg