Контакт

Свържете се с нас

МАГАЗИН В СОФИЯ

гр.София, бул.“Ген.Е.И.Тотлебен“ №69
Тел.: 02/444 44 48; 0886/063235
E-mail: office@vmb.bg

МАГАЗИН В ПЛEВEН

гр. Плевен 5800
ул.Тодор Каблешков № 16
тел: 064 98 88 89

e-mail: officepleven@vmb.bg